TÜRKİYE'NİN 2023 TURİZM HEDEFLERİNE DİKKAT

TÜRKİYE'NİN 2023 TURİZM HEDEFLERİNE DİKKAT

TÜRKİYE'NİN 2023 TURİZM HEDEFLERİNE DİKKAT

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan TUROB Başkanı Timur Bayındır şunları söyledi;“Ülkemizin turizm gelirleri TUİK'in açıkladığı “2013 Yılı Turizm Gelirleri Verileri '' ne göre; kişi başı harcamada ortalama 824 dolar, 2013 yılı toplam turizm gelirimiz ise 32 milyar dolar olarak tespit edilmiştir. Buna göre toplam gelirimiz UNWTO'nun açıkladığı Avrupa uluslararası turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 7'sini oluşturmaktadır. Ülkemiz 2013 yılında turist başına harcama açısından dünyanın gerisinde kalmıştır. UNWTO 2013 dünya turist başına harcama, ülkemizde açıklanan 824 dolar'ın yaklaşık yüzde 40 üzerinde 1.300 dolar olmuştur. Öteden beri yaptığımız açıklamalarda dile getirdiğimiz üzere, Türkiye'nin turist sayısını arttırmakla beraber turizm gelirini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmesi de gerekmektedir.

Sektörümüzün ana hedefi olarak gördüğümüz “Türkiye Turizm Stratejisi 2023 '' planı doğrultusunda, 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri elde edilmesi için turizm ürünlerimizi çeşitlendirerek daha etkin kullanmalı ve pazarlama stratejilerimizi talep ve değişen eğilimlere göre şekillendirmeliyiz. Özellikle yüksek harcama ve gelir potansiyeli dikkate alınarak; kongre, gastronomi, spor, organizasyon, sağlık, wellness, alışveriş ve eğlence gibi turizm çeşitleri alanlarında daha fazla girişim ve farkındalık yaratma çalışmalarımızın arttırılması gerekir. Artan rekabet koşullarında, kaynaklarımızı korumalı ve geliştirmeli, sosyal anlamda çok daha aktif ve katılımcı bir imaj çizmeliyiz. Aksi halde “Türkiye Turizm Stratejisi 2023 '' planı doğrultusunda hedeflenen 50 milyar turizm gelirine ulaşmamız mümkün görülmemektedir. ''

Kaynak: turizmhaberleri.com

chef-karatas@hotmail.com
Kullanıcı Sözleşmesi